Występy
Dzień Otwarty
„Pierwsze kroki w zawodzie”
XVI edycja Wojewódzkiego Turnieju o Tytuł „Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik”
Fabryka Piernika
Szpetnar Cup
Przy deserze o Niepodległej

Występy

Drogi Rodzicu, wiemy, że kochasz swoje dziecko i chciałbyś zapewnić mu jak najlepszą przyszłość, dlatego ZSP Nr 2 w Krośnie, pragnąc wyjść naprzeciw Twoim oczekiwaniom, stara się w roku szkolnym 2012/2013 o utworzenie klas integracyjnych dla uczniów:

 • z niepełnosprawnością intelektualną,
 • z niedowidzeniem,
 • z niedosłuchem,
 • z chorobami przewlekłymi
 • z niepełnosprawnością ruchową samodzielnie poruszających się (szkoła nie posiada wind ani podjazdów dla wózków inwalidzkich).

Taka klasa zapewni Twojemu dziecku właściwy rozwój i integrację wśród rówieśników, wzmocni jego poczucie wartości oraz stworzy szansę na zaistnienie na rynku pracy i w wybranym przez niego zawodzie.

Twoje dziecko może podjąć naukę w ZSP Nr 2 w następujących zawodach:

 • fryzjer,
 • sprzedawca,
 • cukiernik,
 • piekarz.

Pamiętaj o tym, że:

 • naszym celem jest stworzenie klasy, w której Twoje dziecko  będzie mogło dorastać i uczyć się w gronie rówieśników;
 • w takich klasach nie ma różnic w jakości nauczania, ale w sposobie nauczania;
 • w naszej szkole podejdziemy do Twojego dziecka  indywidualnie, zgodnie z rodzajem jego niepełnosprawności;
 • nasi nauczyciele zostali przeszkoleni w metodach nauczania w klasach integracyjnych
  z dziećmi z różnymi rodzajami niepełnosprawności;
 • Twoje dziecko będzie mieć zapewnioną pomoc  psychologiczno-pedagogiczną, logopedyczną, rehabilitacyjną i rewalidacyjną;
 • Twoje dziecko będzie mogło uczestniczyć w zajęciach rewalidacyjnych, korekcyjno- kompensacyjnych,
 • w naszej szkole działa wiele kół zainteresowań,  w których także Twoje dziecko będzie mogło rozwijać swoje uzdolnienia i pasje;
 • naszym celem jest, aby przy właściwej współpracy z domem rodzinnym  Twoje dziecko zdobyło zawód, który będzie mogło wykonywać po ukończeniu szkoły.

Aby Twoje dziecko mogło uczyć się w ZSP Nr 2 w Krośnie musisz dostarczyć następujące dokumenty:

 • podanie;
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na czas nauki w szkole ponadgimnazjalnej wydane przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną;
 • wydane przez szkołę i wypełnione przez lekarza skierowanie na badania profilaktyczne pod kątem przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu,
 • zaświadczenie od pracodawcy o miejscu odbywania praktyki (wybrane zawody);
 • 3 zdjęcia.

Dziennik elektroniczny

idziennik logo

W przypadku braku możliwości zalogowanie się na indywidualne konto iDziennika, proszę zapoznać się z tymi informacjami.

Projekty EFS

Gościmy

Odwiedza nas 199 gości oraz 0 użytkowników.