Rok Szkolny 2011/2012
D Z I E Ń   O T W A R T Y   2 0 1 9
XVI edycja Wojewódzkiego Turnieju o Tytuł „Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik”
Apel z okazji Świąt Bożego Narodzenia
Fabryka Piernika
Szpetnar Cup 2018
Przy deserze o Niepodległej
X-lecie Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi
Konkurs kelnerski
XVII Wojewódzki Turniej Fryzjerski

dzien otwarty patronat2019

Rok Szkolny 2011/2012

Uroczyste Posiedzenie Rady Programowej Środowiskowego Hufca Pracy

W dniu 30 listopada 2011 r. odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Programowej Środowiskowego Hufca Pracy 9-1 w Krośnie. Jednostka ta współpracuje z naszą szkołą od 2009 roku, obejmując dodatkową opieką wychowawczą uczniów klas wielozawodowych. Spotkanie miało na celu podsumowanie działalności hufca w mijającym roku oraz przedstawienie i omówienie zamierzeń organizacyjnych na rok kolejny.

Oprócz gospodarzy spotkania i przedstawicieli Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendy OHP z Rzeszowa uczestniczyli w nim również zaproszeni goście, reprezentujący instytucje współpracujące z ŚHP w zakresie wychowania, profilaktyki i resocjalizacji. Naszą szkołę reprezentowały panie: Dyrektor Ewa Starowiejska oraz  Barbara Kozdraś – Kierownik Kształcenia Praktycznego. Wśród pozostałych gości wymienić należy m.in.: wiceprezydenta miasta Krosna Bronisława Barana, dyrektor krośnieńskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Jolantę Matys, kierownika Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego Macieja Sekułę oraz przedstawicieli Komendy Miejskiej Policji, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP, Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników.

Spotkanie było również okazją do zaprezentowania zaproszonym gościom nowej bazy lokalowej ŚHP. Pomieszczenia, którymi obecnie dysponuje hufiec są po remoncie i zapewniają warunki do organizowania zajęć zarówno sportowych, jak i kulturalno-oświatowych. Z zajęć tych będzie korzystała między innymi młodzież z naszej szkoły.

Posiedzenie zakończono prezentacją multimedialną na temat bieżącej działalności ŚHP. Prezentacja zawierała między innymi dokumentację fotograficzną imprez i przedsięwzięć zrealizowanych w ostatnich miesiącach dla młodzieży z klas wielozawodowych.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

branzowa2019

Dziennik elektroniczny

idziennik logo

W przypadku braku możliwości zalogowanie się na indywidualne konto iDziennika, proszę zapoznać się z tymi informacjami.

Projekty EFS

Gościmy

Odwiedza nas 87 gości oraz 0 użytkowników.