Rok Szkolny 2011/2012
Dzień Otwarty
„Pierwsze kroki w zawodzie”
XVI edycja Wojewódzkiego Turnieju o Tytuł „Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik”
Fabryka Piernika
Szpetnar Cup
Przy deserze o Niepodległej

Rok Szkolny 2011/2012

"Oszczędność to wielki dochód"

W dniu 31 października społeczność międzynarodowa obchodzi Światowy Dzień Oszczędzania. W związku z tym w różnych zakątkach świata prowadzone są akcje edukacyjne uświadamiające opinii publicznej, jak ważne jest oszczędne gospodarowanie pieniędzmi. Nasza szkoła również włączyła się w to przedsięwzięcie. Nauczyciele przedmiotów ekonomicznych wspólnie z nauczycielką języka angielskiego: Panią Barbarą Zarych przygotowali szereg działań promujących inicjatywę oszczędzania wśród młodzieży. Głównym celem akcji było przede wszystkim: zwiększenie zainteresowania młodzieży tematyką finansów osobistych, popularyzowanie nawyku oszczędzania wśród uczniów i członków społeczności lokalnej, uświadomienie i wypracowanie umiejętności efektywnego gospodarowania środkami finansowymi dla osiągania ważnych osobistych celów życiowych lub zawodowych, przygotowanie do zarządzania  własnymi środkami finansowymi w dorosłym życiu, a także kształtowanie odpowiedzialnych postaw wśród młodzieży. Tegorocznym hasłem akcji była myśl Cycerona "Oszczędność to wielki dochód". W ramach tego przedsięwzięcia przeprowadzono zbiórkę pieniędzy - „Grosz dla PAJACYKA” - na program Polskiej Akcji Humanitarnej - dożywianie dzieci w szkołach, do której przyłączyli się również nauczyciele. Zorganizowano szkolny konkurs ekonomiczny „Co wiemy o oszczędzaniu?” skierowany do uczniów klasy I i II ZSZ sprzedawca. Jego celem było rozwijanie wiedzy uczniów w zakresie finansów osobistych ze szczególnym uwzględnieniem pojęć związanych z tematyką oszczędzania. Zwycięzcą konkursu została Nina Graba z klasy II. Na drugim miejscu uplasowały się: Justyna Klimkiewicz z klasy II i Angelika Rozum z klasy I. Trzecie miejsce przypadło Renacie Bożek z klasy I. Pani Barbara Zarych przygotowała konkurs językowy „Time is money”, w którym uczniowie musieli wykazać się nie tylko wiedzą z zakresu oszczędzania ale również znajomością języka angielskiego. W konkursie wzięli udział uczniowie klasy II i III TG. Laureatem konkursu została Sylwia Liput z klasy III TG. Miejsce drugie i trzecie przypadło odpowiednio: Mateuszowi Wajsowi z klasy II TG i Dominikowi Sajdakowi z klasy III TG. Uczniowie klasy IV TK odbyli wycieczkę przedmiotową do Banku Polska Kasa Opieki S.A. w Krośnie. Mieli oni możliwość zapoznać się z historią banku, produktami jakie oferuje bank zarówno w zakresie oszczędzania jak również z możliwościami i formami udzielania kredytów, obsługą klientów (osób fizycznych, właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw) oraz dokumentacją związaną z obsługą klienta. Prelegentem był manager ds. sprzedaży Pan Marek Wójtowicz. Uczniowie mieli szczególną uwagę zawracali na możliwości i formy jakie oferuje BANK PEKAO SA w zakresie oszczędności. W ramach akacji odbyła się również prelekcja przygotowana przez przedstawiciela Banku PKO BP SA Panią Naczelnik Wydziału Klienta Detalicznego Alicją Mazur – Świtalską. W prelekcji wzięli udział uczniowie klas: kl. II TG, kl. II S oraz kl. I S. Prelegentka przedstawiła młodzieży ofertę banku, jak również możliwości inwestowania i pomnażania finansów. Podczas spotkania młodzież została zapoznana zasadami funkcjonowania banku i podstawowymi regułami jakimi należy się kierować przy wyborze konta, lokaty, kredytu, pożyczki, czy innej formy lokowania oszczędności. Uczniowie zostali zapoznani z warunkami jakie należy spełnić, aby móc skorzystać z kredytu dla studentów. Ta forma pomocy młodym ludziom, umożliwia zdobycie wyższego wykształcenia, jednocześnie przyzwyczaja ich do korzystania z ofert konkretnego banku. Ponadto organizatorzy szkolnej akcji przeprowadzi cykl lekcji poświęcony tematyce oszczędzania.

Dziennik elektroniczny

idziennik logo

W przypadku braku możliwości zalogowanie się na indywidualne konto iDziennika, proszę zapoznać się z tymi informacjami.

Projekty EFS

Odwiedza nas 40 gości oraz 0 użytkowników.