Rok Szkolny 2013/2014
Dzień Otwarty
„Pierwsze kroki w zawodzie”
XVI edycja Wojewódzkiego Turnieju o Tytuł „Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik”
Fabryka Piernika
Szpetnar Cup
Przy deserze o Niepodległej

Rok Szkolny 2013/2014

nauka

Sprawozdanie z realizacji innowacji pedagogicznej
pt. „ Wizaż i kreowanie wizerunku”,
realizowanej w latach  2012/2014

 

W latach szkolnych 2012/2013 i 2013/2014 w klasach III Technikum Usług Fryzjerskich  realizowana była innowacja pedagogiczna pt. „Wizaż i kreowanie wizerunku”. Zajęcia odbywały się trzy razy w miesiącu w  wymiarze 2 godzin tygodniowo.

Autorkami jednocześnie realizatorkami innowacji były p. Ewa Długosz- Radoń i p. Małgorzata Ciereszyńska nauczycielki ZSP nr 2
w Krośnie.

Głównym powodem stworzenia i realizacji tego przedsięwzięcia było wyjście naprzeciw potrzebom uczennic, które chciały zdobyć dodatkowe wiadomości z zakresu pielęgnacji cery, kosmetyki kolorowej, manicure oraz kreowania  wizerunku zewnętrznego.

Zajęcia z innowacji realizowane były zgodnie z zatwierdzonym planem pracy. W trakcie trwania zajęć uczniowie zdobywali nie tylko wiedzę teoretyczną z zakresu kosmetologii i wizażu, ale także
i umiejętności praktyczne. Wykonywali następujące ćwiczenia :

 • zabiegi pielęgnacyjne twarzy: peeling twarzy, maseczki dobrane do typu cery;
 • zabiegi pielęgnacyjne dłoni: peeling, maseczki, parafinowanie, manicure, zdobienie paznokci;

Uczennice uczyły  się również prawidłowo wykonać makijaż dzienny, wieczorowy i okolicznościowy oraz poszerzały swoja wiedzę z zakresu doboru ubioru do typu sylwetki, okazji i wykonywanej pracy.

W celu podsumowania innowacji przeprowadzono ankietę oraz rozmowy indywidualne wśród uczniów. Wyniki ankiety przedstawiają się następująco:

 • 62% ankietowanych  twierdzi, że innowacja w stopniu dobrym wzbogaciła ich wiedzę na temat pielęgnacji twarzy i dłoni,
  a 38% , że w stopniu dostatecznym;
 • 91% ankietowanych twierdzi, że zdobytą wiedzę w trakcie innowacji wykorzystuje w życiu codziennym;
 • za najlepszą formę pracy na zajęciach  uczniowie uznali pracę indywidualną – 57% ankietowanych i pracę w zespołach 52%.
 • wszyscy uczniowie stwierdzili, że wiedza na zajęciach przekazywana była w sposób jasny, zrozumiały  i rzetelny.

Z uzyskanych odpowiedzi jasno wynika, że innowacja  pedagogiczna pozwoliła uczniom uzyskać dodatkowe wiadomości z zakresu pielęgnacji twarzy  oraz dbałości o wygląd zewnętrzny. Jednocześnie poszerzyła ich umiejętności praktyczne, które wykorzystują  w życiu codziennym, a w przyszłości zastosują i w  pracy zawodowej.

Największym sukcesem w ramach działań innowacyjnych było zajęcie przez dwie uczennice pierwszego i drugiego miejsca w szkolnym konkursie „Wiosenne metamorfozy”. Uczestniczki wykazały się umiejętnością wykonania fryzury dziennej, ale także dopasowały
w profesjonalny sposób makijaż do typu urody oraz strój do sylwetki
i okazji.

Oznacza to, że główne założenia i cele innowacji zostały zrealizowane. Należy także podkreślić, że innowacja zdecydowanie poprawia jakość pracy szkoły, wpływając na kreowanie pozytywnego jej wizerunku w środowisku. Dzięki takim programom szkoła postrzegana jest jako jednostka kreatywna, gdyż proponuje wzbogaconą ofertę edukacyjną, podnosząc ogólny poziom nauczania.

 

Mocne strony innowacji:

 • rozwijanie zainteresowań uczniów,
 • różnorodne metody pracy na zajęciach,
 • możliwość wykonywania ćwiczeń bezpośrednio na potencjalnej klientce,
 • wykorzystanie umiejętności w praktyce i w życiu codziennym,
 • wyposażenie szkoły w profesjonalną pracownię kosmetyczną.

 

Słabe strony innowacji:

 • niska frekwencja niektórych uczennic na zajęciach.

 

Wnioski na przyszłość:

 1. innowacja pedagogiczna pt. „Wizaż i kreowanie wizerunku” powinna być nadal realizowana w klasach kształcących
  w zawodzie fryzjer,
 2. wzbogacić zajęcia o ćwiczenia z wykorzystaniem sprzętu kosmetycznego, w który wyposażona jest  w klasopracownia kosmetyczna przygotowana specjalnie z myślą o uczniach kształcących się w zawodzie fryzjer,
 3. zajęcia z innowacji  powinny być zaplanowane w tygodniowym planie klasy,
 4. należy pracować nad większą frekwencja na zajęciach
  z innowacji pedagogicznej.

 

 

Opracowała:

Małgorzata Ciereszyńska

 

 

Dziennik elektroniczny

idziennik logo

W przypadku braku możliwości zalogowanie się na indywidualne konto iDziennika, proszę zapoznać się z tymi informacjami.

Projekty EFS

Odwiedza nas 65 gości oraz 0 użytkowników.